Advertisement
Dhan dhan shaheed baba mati ji
#waheguruji
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
2

Dhan dhan shaheed baba mati ji #waheguruji

ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਾਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ...
ਕੀਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਏ ਦਿਨ
ਕੱਲ ਦਾ... !️
#brother #brotherhood #brothers #pra #raman
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
10

ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਾਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ... ਕੀਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਏ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ... !️ #brother #brotherhood #brothers #pra #raman

ਮੇਰੇ‍ ਕੁੜਤੇ ਪਾਜਮੇ ਦੀਆਂ ਫੈਨ ਗੋਰਿਆਂ‍
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
5

ਮੇਰੇ‍ ਕੁੜਤੇ ਪਾਜਮੇ ਦੀਆਂ ਫੈਨ ਗੋਰਿਆਂ‍

ਯਾਰੀ ਚ ਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮਿੱਤਰੋ
ਪੈਂਦੀਆ ਚਪੇੜਾ ਜਿਵੇ ਗੜੇ ਮਿੱਤਰੋ
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
6

ਯਾਰੀ ਚ ਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪੈਂਦੀਆ ਚਪੇੜਾ ਜਿਵੇ ਗੜੇ ਮਿੱਤਰੋ

Advertisement
ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਏ िਦਲੋ िਮॅਤਰਾ 
ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਪਰਖੇ ਓੁਹ ਗॅਲ ਵॅਖਰੀ
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
2

ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਏ िਦਲੋ िਮॅਤਰਾ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਪਰਖੇ ਓੁਹ ਗॅਲ ਵॅਖਰੀ

Advertisement
Chnga tym appe niii aunda
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
2

Chnga tym appe niii aunda

ਘੁਮਦੀ ਏ ਗੇਮ #ßaߟ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ’
ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿਸੀ🤦‍️ ਤਾਂ ਗੱਲ #Phøne ਮਾਰਦੀ’’🤫..
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
2

ਘੁਮਦੀ ਏ ਗੇਮ #ßaߟ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ’ ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿਸੀ🤦‍️ ਤਾਂ ਗੱਲ #phøne ਮਾਰਦੀ’’🤫..

Apni apni team entr kro
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
0

Apni apni team entr kro

ਪਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ
ਉਹੋ #param darolia ਵਾਲਾ
ਕਾਹਤੋਂ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ॥
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
6

ਪਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਉਹੋ #param darolia ਵਾਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ॥

#ਯਾਰੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ #FrOnT ਤੇ.......... #ਨਾਂਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ #BaCk ਗੱਬਰੂ ......
Param minhas - @param_daroli_wala Internet Profile - profiles2018.club
param_daroli_wala
6

#ਯ ਾਰੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ #front ਤੇ.......... #ਨ ਾਂਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ #back ਗੱਬਰੂ ......